WSD Capaciteit srl – AVG:
DATA PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTEN,
CONTACTEN, BELANGHEBBENDEN EN LEVERANCIERS

WSD Capacity srl en zijn bedrijvengroep zetten zich in om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid (samen met de gebruiksvoorwaarden van onze website en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

De regels voor de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( de “AVG” ).

1. Wie zijn wij?

WSD Capacity srl is de gegevensbeheerder. Dit betekent dat wij beslissen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Onze contactgegevens zijn: Strada Sirenelor 81, Bucuresti, tel: +40 316 301 751. Neem voor alle gegevenszaken contact op met Mihaela Zaharescu, op +40 316 301 751 of gdpr@wsd-capacity.eu

2. De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om:
• Contracten tussen u en onze groep van bedrijven nakomen;
• U op de hoogte houden van serviceontwikkelingen waarvan wij redelijkerwijs denken dat ze interessant zijn.

Dit is beperkt tot informatie die naar uw zakelijke e-mailadres wordt verzonden en bij elke communicatie krijgt u een duidelijke en duidelijke optie om u af te melden voor verdere communicatie en om ons te vragen de persoonlijke informatie die we registreren te verwijderen.

3. De betrokken categorieën persoonsgegevens

Met betrekking tot de categorieën persoonsgegevens die worden beschreven in de sectie definities, verwerken wij de volgende categorieën van uw gegevens:
• Naam;
• Telefoonnummers (incl. doorkiesnummer en mobiel);
• E-mailadres.

Al deze gegevens hebben wij van u verkregen toen u informeerde naar onze diensten of een account bij ons aanmaakte.

4. Wat is onze wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om uw account te beheren, om u te helpen bij het leveren van de diensten die u bij ons hebt aangevraagd, of om interessante en relevante inhoud met u te delen.

5. Uw persoonlijke gegevens delen

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met de autoriteiten en andere partijen, zoals maar niet beperkt tot onderaannemers. Verzekeraars, enz., zodat zij hun contractuele verplichtingen jegens ons kunnen nakomen.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is en wij bewaren uw gegevens alleen om u op de hoogte te houden van nieuws, evenementen of activiteiten. Wanneer u uw toestemming intrekt of totdat wij denken dat onze diensten niet langer interessant voor u zijn, zullen wij uw gegevens verwijderen.

7. Ons uw persoonlijke gegevens verstrekken

U bent niet wettelijk of contractueel verplicht of verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken.

8. Uw rechten en uw persoonlijke gegevens

Tenzij onderworpen aan een vrijstelling op grond van de AVG, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te verzoeken:
• een kopie van de persoonsgegevens die wij registreren, of uw bedrijf;
• dat we persoonsgegevens corrigeren als deze onjuist of verouderd blijken te zijn;
• uw persoonlijke gegevens worden gewist wanneer het niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;
• om uw toestemming voor de verwerking op elk moment in te trekken;
• om te verzoeken dat wij u uw persoonlijke gegevens verstrekken en waar mogelijk, om die gegevens rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te verzenden (bekend als het recht op gegevensoverdraagbaarheid);
• wanneer er een geschil is met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonsgegevens, wordt verzocht om een beperking van de verdere verwerking;
• bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

9. Doorgifte van gegevens naar het buitenland

Onze e-nieuwsbriefservice wordt geleverd door Mail Chimp waarvan de servers zich in de VS bevinden en die certificeren dat ze voldoen aan alle EU-privacywetgeving.

10. Verdere verwerking

Als we uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor een nieuw doel dat niet onder deze privacyverklaring valt, zullen we u een nieuwe kennisgeving bezorgen waarin dit nieuwe gebruik wordt uitgelegd voordat we met de verwerking beginnen en de relevante doeleinden en verwerkingsvoorwaarden uiteenzetten.

11. Wijzigingen in ons privacybeleid

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

12. Hoe een klacht indienen?

Om alle relevante rechten, vragen of klachten uit te oefenen, dient u in eerste instantie contact op te nemen met onze gegevensvertegenwoordiger door een e-mail te sturen naar gdpr@wsd-capacity.eu

Mocht uw klacht hiermee niet naar uw tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Roemeense Gegevensbeschermingsautoriteit (RDPA)