WSD Capacity srl – GDPR:
NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PENTRU CLIENȚI,
CONTACTE, PĂRȚI INTERESATE ȘI FURNIZORI

WSD Capacity srl și grupul său de companii se angajează să vă protejeze și să vă respecte confidențialitatea. Această politică (împreună cu termenii de utilizare a site-ului nostru web și orice alte documente la care se face referire în acesta) stabilește baza pe care toate datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le furnizați vor fi procesate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele pentru a înțelege opiniile și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și la modul în care le vom trata.

Regulile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt stabilite în Regulamentul general privind protecția datelor ( „GDPR” ).

1. Cine suntem?

WSD Capacity srl este operatorul de date. Aceasta înseamnă că decidem cum sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal și în ce scopuri. Datele noastre de contact sunt: Strada Sirenelor 81, Bucuresti, tel: +40 316 301 751 . Pentru toate problemele legate de date, contactați Mihaela Zaharescu, la +40 316 301 751 sau gdpr@wsd-capacity.eu

2. Scopul (scopurile) prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:
• Îndepliniți contractele dintre dumneavoastră și grupul nostru de companii;
• Vă actualizați cu privire la evoluțiile serviciilor pe care le considerăm în mod rezonabil că vor fi de interes.

Aceasta se va limita la informațiile trimise la adresa dvs. de e-mail de afaceri și cu fiecare comunicare vi se va oferi o opțiune clară și simplă de a renunța la comunicări ulterioare și de a ne cere să ștergem informațiile personale pe care le înregistrăm.

3. Categoriile de date cu caracter personal vizate

Cu referire la categoriile de date cu caracter personal descrise în secțiunea definiții, procesăm următoarele categorii de date:
• Nume;
• Numere de telefon (inclusiv apelare directă și mobil);
• Adresa de email.

Am obținut toate aceste date de la dvs. atunci când ați întrebat despre serviciile noastre sau ați deschis un cont la noi.

4. Care este temeiul nostru legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Folosim datele dumneavoastră personale numai pentru a vă administra contul, pentru a vă ajuta să vă furnizați serviciile pe care le-ați solicitat de la noi sau pentru a vă împărtăși conținut interesant și relevant.

5. Partajarea datelor dumneavoastră personale

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi tratate ca strict confidențiale și vor fi partajate numai autorităților și altor părți, cum ar fi, dar fără a se limita la subcontractanți. Asigurători etc., pentru ca aceștia să își îndeplinească obligațiile contractuale față de noi.

6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai mult decât este rezonabil necesar și păstrăm datele dumneavoastră doar în scopul de a vă informa despre știri, evenimente sau activități. Când vă retrageți consimțământul sau până când considerăm că serviciile noastre nu vă mai interesează, vă vom șterge datele.

7. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Nu aveți nicio cerință sau obligație legală sau contractuală de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal.

8. Drepturile dumneavoastră și datele dumneavoastră cu caracter personal

Cu excepția cazului în care faceți obiectul unei derogări conform GDPR, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul să solicitați:
• o copie a datelor cu caracter personal pe care le înregistrăm sau compania dumneavoastră;
• să corectăm orice date cu caracter personal dacă se constată că sunt inexacte sau depășite;
• datele dumneavoastră cu caracter personal sunt șterse acolo unde nu mai este necesară păstrarea acestor date;
• să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrare;
• să cerem să vă furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal și, acolo unde este posibil, să transmitem acele date direct altui operator de date (cunoscut drept dreptul la portabilitatea datelor);
• în cazul în care există o dispută în legătură cu acuratețea sau prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, solicitarea unei restricții asupra prelucrării ulterioare;
• să se opună prelucrării datelor cu caracter personal.

9. Transferul de date în străinătate

Serviciul nostru de buletin informativ electronic este oferit de Mail Chimp ale cărui servere se află în SUA și care certifică că respectă toată legislația UE privind confidențialitatea.

10. Prelucrare ulterioară

Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal într-un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind confidențialitatea datelor, atunci vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de a începe prelucrarea și de a stabili scopurile și condițiile relevante de prelucrare.

11. Modificări ale politicii noastre de confidențialitate

Orice modificări pe care le putem face în viitor politicii noastre de confidențialitate vor fi postate pe această pagină și, acolo unde este cazul, vă vor fi notificate prin e-mail. Vă rugăm să reveniți frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale politicii noastre de confidențialitate.

12. Cum să faci o reclamație

Pentru a vă exercita toate drepturile, întrebările sau reclamațiile relevante, vă rugăm să contactați în primul rând reprezentantul nostru de date prin e-mail gdpr@wsd-capacity.eu

Dacă acest lucru nu rezolvă plângerea dvs. în mod satisfăcător, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Română pentru Protecția Datelor (ADRPA)