Studie over de impact van EU-mobiliteitspakket 1 op cabotage

januari 6th, 2022

Invoering

Effecten van mobiliteitspakket 1 op cabotage. Op 18 februari 2021 wordt door de EU een objectieve studie vrijgegeven om een analyse te geven van de effecten op de gecombineerde vervoersector van mobiliteitspakket 1. (Verordening 2020/1055 tot wijziging van Verordening 1072/2009/EU);

cabotage
Cabotage uitgelegd

Met name de nieuwe bepalingen die de lidstaten in staat stellen de zogenaamde “cabotagebeperkingen” toe te passen op wegtrajecten van internationaal gecombineerd vervoer (CT) als die wegtrajecten geen grens overschrijden.

Het onderwerp

Om input te verzamelen voor een gekwalificeerde ex-ante beoordeling van de mogelijke effecten, is een enquête gehouden. Dit onderzoek richt zich op twee soorten CT-operators: transportorganisatoren en terminaloperators. De verzamelde gegevens en informatie zijn gericht op de nalevingsstrategieën die door de CT-operators worden overwogen. Daarnaast over de effecten die de nieuwe regels zouden kunnen hebben op hun activiteiten en de bedrijfsprestaties van de gecombineerde vervoersector op basis van hun perceptie.

Resultaten

Het rapport is gebaseerd op een kwantitatieve analyse van de antwoorden van respondenten en geeft een overzicht van de verwachte effecten op verschillende indicatoren van de vervoersoutput. De resultaten laten voornamelijk kortetermijneffecten zien, aangezien deelnemende CT-operators niet in staat waren om de langetermijneffecten in kwantitatieve termen op bevredigende wijze te beoordelen.

Voor algemene informatie over het EU Mobiliteitspakket klik hier .

Download hier het volledige EU-rapport:

FREE download final report impacts of cabotage

Loading...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *