Koolstofprijzen in transport

december 6th, 2021

Impact van ‘Fit for 55’. Op 14 juli presenteerde de Europese Commissie ‘Fit for 55’ als onderdeel van de overkoepelende ‘Green Deal‘. De ‘Green Deal’ heeft als doel de algehele afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. In dat kader werd het ‘Fit for 55 Package’ gepresenteerd als onderdeel van de overkoepelende strategie.

Green Deal
‘Fit for 55’ als onderdeel van ‘Green Deal’

Dit wetgevingspakket stemt de EU-wetgeving af op de emissiereductiedoelstelling van 55% die tegen 2030 moet worden bereikt. Om ervoor te zorgen dat de transportsector haar rol kan spelen, voert de EU haar inspanningen op om een prijs op de CO 2 -uitstoot te zetten.

Wegenheffing op basis van CO 2 -uitstoot

Het gebruik van wegeninfrastructuur door zware bedrijfsvoertuigen wordt geregeld door de Eurovignetrichtlijn . De lidstaten krijgen de mogelijkheid om een gecombineerd heffingssysteem voor zware bedrijfsvoertuigen op te zetten. Dit is gebaseerd op zowel op tijd gebaseerde als op afstand gebaseerde elementen. Het maakt volledige implementatie mogelijk van de principes die de gebruiker betaalt en de vervuiler betaalt . Het koolstofvrij maken van het zware wegvervoer zal ook verder worden gestimuleerd door de invoering van een nieuw systeem van variërende tolheffingen op basis van CO2 emissies.

EU-mobiliteitspakket 1

De nieuwe doelstellingen vereisen dat de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto’s vanaf 2030 met 55% en vanaf 2035 met 100% daalt, vergeleken met het niveau van 2021. De Europese Commissie ziet geen toekomst voor de verbrandingsmotor in de toekomst van de Europese transportsector.

Gezien het bovenstaande is het te verwachten dat de verschillende ‘Fit for 55’ CO2-beprijzingsmaatregelen in de wegvervoersector de marktvraag naar emissievrije en emissiearme voertuigen zullen stimuleren.

Naast nieuwe ontwikkelingen op het gebied van emissievrije en emissiearme voertuigen zal ook CO 2 belangrijker worden.

EU-emissiehandelssysteem

Het EU-emissiehandelssysteem (EU ETS), het EU-instrument om koolstofemissies per eenheid te meten en te prijzen, wordt ook herzien als onderdeel van het Fit for 55-pakket . Het vergroot de ambitie om het aantal EU-brede jaarlijkse emissierechten sneller te verminderen. Dit zal de prijs voor CO 2 per ton aanzienlijk opdrijven door het aanbod van emissierechten te verminderen. Het breidt zijn toepassingsgebied ook uit naar andere sectoren, waaronder de emissies van het zeevervoer.

Dus het is nu duidelijk wat we moeten doen, terwijl dit zich allemaal ontvouwt, om de koolstofemissie zoveel mogelijk te verminderen.

Energiebelasting

De Energiebelastingrichtlijn (ETD) stelt de regels vast voor de belasting van energieproducten zoals motorbrandstoffen of elektriciteit. De Commissie heeft ook een herziening voorgesteld als onderdeel van het Fit for 55-pakket om de belasting op energieproducten af te stemmen op het energie- en klimaatbeleid van de EU en een einde te maken aan achterhaalde belastingvrijstellingen en stimulansen voor het gebruik van fossiele brandstoffen.

De herziening van de EBR is een voordeel voor de spoorwegsector, aangezien het beëindigen van belastingvrijstellingen voor vervuilende brandstoffen de modal shift zou versnellen. Op deze manier egaliseert het het speelveld tussen de verschillende vervoerswijzen en stimuleert het de consument om te kiezen voor schone alternatieven zoals spoorvervoer.

Is uw bedrijf Fit for 55 ?

Het Fit for 55-pakket zal het wetgevingslandschap voor het komende decennium vormgeven. Meer details vindt u in onze GRATIS whitepaper . De CO 2 -emissienormen kunnen uw dagelijkse bedrijfsvoering ingrijpend beïnvloeden.

Wat kunt u nu doen?

  1. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
  2. Verminder uw CO 2 -uitstoot door efficiënter te plannen en te rijden

Overweeg om samen te werken met WSD Capacity om uw transportbehoeften op elkaar af te stemmen. Wij kunnen u helpen om voorlopig zo efficiënt mogelijk te werken en kunnen u in de toekomst helpen met CO 2 -compensatie.

Neem contact met ons op: per post of telefoon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *