Voorschot ontvangen bij vertrek

Voorschotten ontvangen bij vertrek. Werknemers kunnen een voorschot in euro aanvragen, dat op een later moment op het salaris van de betreffende maand wordt ingehouden.